Wyniki ankiety „Zielony Zakątek”

Bartosz Kurzepa | Piątek 22.04.2016 aktualizacja: 22.04.2016, 07:36
Gmina Prusice realizując projekt: „Zielony Zakątek” w ramach konkursu Funduszu Naturalnej Energii głoszonej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A informuje, że w ramach przeprowadzonego głosowania internetowego zwycięską lokalizacją, która zostanie obsadzona kwiatami i krzewami została wybrana – Szkoła Podstawowa w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

70 % ankietowanych oddało głos na Szkołę Podstawową w Prusicach, która uzyskała 307 Państwa głosów. Pozostałe lokalizacje - Punkt Przedszkolny Orlik w Skokowej zdobył 72 głosy, a Multiteka w Prusicach 58 głosów. 

|