Zagospodarowano tereny zielone w Gminie Prusice

Dorota Leń | Sobota 30.07.2016 aktualizacja: 30.07.2016, 20:42
Tereny zielone w Prusicach, w Skokowej i w Borówku zostały zagospodarowane w ramach projektu „Zielony Zakątek” w ramach VI edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A, na który to Gmina Prusice pozyskała grant w wysokości 10 tys. zł.

Celem projektu jest kontynuacja działań proekologicznych na terenie Gminy Prusice, poprzez zagospodarowanie lokalnych skwerów w zielone miejsca, które będą stwarzały możliwość edukacji i rozwoju  dla dzieci i dorosłych. W ramach tego projektu zakupiono ponad 140 sadzonek krzewów i kwiatów, którymi obsadzono zielone skwery przy Zespole Szkół w Prusicach oraz na ul. Kwiatowej i Brzozowej w Skokowej.

W Skansenie w Borówku mieszkańcy w ramach zakupionych 50 sadzonek ziół stworzyli tak zwaną „Ziołownię”, gdzie dodatkowo zostały opisane zioła, ich pochodzenie oraz właściwości kulinarne i lecznicze.

Dodatkowo w Borówku Pani Dominika Fortuna przeprowadziła  warsztaty dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej ze Skokowej mające na celu:

- pobudzenie zainteresowania otaczającym światem na przykładzie drzew - poszerzanie zasobu słownictwa dzieci o nowe słowa np. „degradacja przedmiotów”, ‘”recykling”

 - rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 - uwrażliwienie na piękno przyrody poprzez pogłębianie przeżyć dziecięcych;

- budzenie wrażliwości na dobro i zło w postępowaniu człowieka;

 - podejmowanie prac zespołowych;

- rozumie potrzebę segregowania śmieci,

-  rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Po tak wyczerpującym dniu wszystkie dzieci zasiadły przy ognisku i piekły kiełbaski. Następnie – zgodnie z nauką na warsztatach  dzieci zebrały wszystkie śmieci i podzieliły je do odpowiednich pojemników.

W Skokowej przy ul. Kwiatowej została zamontowana „Ścieżka zmysłów”, która będzie oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Będzie ona sposobem na przypomnienie człowiekowi i sile jego zmysłów, które pozwalają odczuć przyrodę w bezpośrednim kontakcie. Ścieżka składa się z kilku kwater zawierających różnorodne materiały: kamienie, szyszki, kora, piasek – chodzi się po niej boso.  W pobliżu umieszczono także tablicę informacyjną na temat  całej roślinności, którą obsadzono zielone skwery oraz ważniejsze informacje na temat wioski.

MJZ

|