Zakończono usuwanie azbestu na terenie Gminy Prusice

Daniela Bacańska | Czwartek 31.08.2017 aktualizacja: 31.08.2017, 14:33
Zakończono realizację zadania pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap V.

Zadanie polegało na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prusice. W ramach zadania usunięto azbest z terenu 21 nieruchomości, w miejscowościach: Prusice, Chodlewko, Budzicz, Skokowa, Wilkowa, Kaszyce Wielkie, Prusice, Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice, Świerzów, Borówek, Gąski, Wszemirów, Jagoszyce. Wyroby zawierające azbest zostały usunięte z powierzchni 17 dachów budynków, w tym z 13 gospodarczych oraz 4 mieszkalnych, a także odebrane  z 4  posesji.

Suma usuniętego azbestu wyniosła 48,36 Mg. Łączny koszt zadania to 24749,06 zł brutto z czego 85% dofinansowano ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu w 2018 r. mogą składać w UMiG w Prusicach deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie.

Deklaracja

 

 

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

|