Załóż firmę i bądź przedsiębiorczą kobietą!

Daniela Bacańska | Poniedziałek 11.12.2017 aktualizacja: 11.12.2017, 08:04
Jesteś Kobietą powyżej 30 roku życia? Jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia? Mieszkasz na terenie Dolnego Śląska? Pozyskaj bezzwrotną dotację na założenie firmy w ramach projektu „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”, który jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Sp. Jawna w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka.

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca listopada 2019 roku.

 Projekt realizowany jest w okresie od 1 XII 2017r. – 30 XI 2019r i skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu otrzymają 3 grupy po 20 osób.

W ramach wsparcia Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” oferuje:
• wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenie firmy;
• dotacje na założenie firmy w wysokości do 25 000zł/osobę;
• wsparcie pomostowe: finansowe (do 1 850zł/m-c na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków) i doradcze o charakterze specjalistycznym (rozwiązywanie konkretnych problemów uczestniczek) przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

Szczegóły na stronie: przedsiebiorczekobiety2.eu

 

Beneficjent: Centrum Doradztwa i Szkoleń "Europrojekt" Spółka Jawna

tel. 605 20 20 76, 605 20 20 26

kontakt@przedsiebiorczekobiety2.eu

 

|