Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy Gminy Prusice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Daniela Bacańska | Środa 04.10.2017 aktualizacja: 04.10.2017, 15:57
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż rozpoczynają się konsultacje projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, Pana Igora Bandrowicza, zapraszam organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także Mieszkańców  Gminy,  zainteresowanych  działalnością  społecznie użyteczną, do udziału  w konsultacjach tego dokumentu.

Uwagi do programu można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji  zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisów itp. W tym celu prosimy o wykorzystanie formularza konsultacyjnego. 

Uwagi/wnioski do projektu programu na rok 2018 można zgłaszać  do 10 października 2017 r.

Udział zainteresowanych podmiotów we współtworzeniu  projektu programu współpracy daje podstawę na jak najlepsze dostosowanie jego treści do potrzeb i planów organizacji pozarządowych w następnym roku, a także daje nadzieję na sprawną i efektywną realizację zadań publicznych z zakresu  pożytku publicznego. 

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przesłać  na adres: prusice@prusice.pl lub odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach, Rynek 1, 55-110 Prusice,

Dane do kontaktu: nr tel. 71 3126 224 w.55

program współpracy

formularz konsultacji

|