Zapraszamy na Sesję Rady Miasta i Gminy Prusice

Dorota Leń | Poniedziałek 19.10.2015 aktualizacja: 19.10.2015, 15:33
W środę 21 października 2015 roku o godz.15 zapraszamy na Sesję Rady Miasta i Gminy w Prusicach, która odbędzie się w Sali Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach.

Prusice, dnia  19 października 2015 r.

 

                                                                                  Pan/Pani ……………………………..

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Prusice zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie się dnia 21 października 2015 r. – godz. 15,00 – sala Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego w Prusicach ul. Jana Pawła II 7  (GOKiS), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany budżetu gminy na 2015 r.

2)      w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice

3)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejne umowy najmu lokalu

4)      rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

       6. Interpelacje i zapytania radnych

         7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

         8. Wolne wnioski i informacje.

         9. Zamknięcie sesji

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                           Rady Miasta i Gminy Prusice

                                                                                                       Zbigniew Ziomek

|