Zapraszamy na warsztaty edukacyjne!

Dorota Leń | Środa 29.03.2017 aktualizacja: 29.03.2017, 23:01
Jak ekonomicznie gospodarować budżetem domowym?, Jak prowadzić gospodarstwo domowe z uwzględnieniem pomocy żywnościowej otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać od ekspertów z Banku Żywności we Wrocławiu podczas warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Skokowiak oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, które odbędą się w dniach 3-4 kwietnia 2017 roku o godz. 10 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, zaś o godz. 12 w świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach.

Warunkiem otrzymywania pomocy żywnościowej jest udział w warsztatach!

|