ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO ROLNICTWA - CTR 2016

Adela Socha | Wtorek 22.11.2016 aktualizacja: 22.11.2016, 13:26
W dniach 25-27 listopada 2016 r. w Nadarzynie pod Warszawą odbędzie się Ogólnopolskie Święto Rolnictwa - Centralne Targi Rolnicze.

To wydarzenie o bardzo szerokim zasięgu tematycznym, zgrupowane w ramach specjalistycznych sekcji tematycznych:

Salon Techniki Rolniczej – Targi będą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie, sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Salon Środków do Produkcji Rolnej – W ramach ekspozycji prezentowane będą środki do produkcji rolniczej m. in.: nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe oraz kwalifikowany materiał siewny.

Targi Dobrej Żywności – We współpracy z wiodącymi organizacjami i samorządami producentów rolnych oraz indywidualnymi przedsiębiorcami zorganizowana zostanie Sekcja promocji kluczowych polskich branż rolno-spożywczych, w tym sektor: mleczarski, owoców i warzyw oraz pieczarek, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, baraniny i jagnięciny oraz pozostałych produktów spożywczych.

Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO – W celu zapewnienia naszym odwiedzającym i wystawcą przeglądu i możliwości porównania usług specjalistycznych zaprezentujemy szeroką gamę usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, a także specjalistyczne instrumenty finansowania działalności i inwestycji.

Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej – Obok firm oferujących innowacyjne technologie i produkty oraz rozwiązania dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej, w tej sekcji swoje oferty współpracy zaprezentują instytuty naukowo-badawcze oraz instytucje oferujące instrumenty wsparcia finansowego rozwoju innowacyjnej działalności przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.

Targom towarzyszyć będzie Ekspozycja zwierząt gospodarskich i ptactwa ozdobnego, w ramach której zwiedzający będą mieli możliwość poznać różnorodność gatunkową zwierząt oraz ptactwa hodowlanego w Polsce. Swoją ofertę w tej sekcji przedstawia również ośrodki rozrodu zwierząt i materiału genetycznego.

|