Zielona energia Gminy Prusice - powołano Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich w Prusicach

Daniela Bacańska | Czwartek 25.05.2017 aktualizacja: 25.05.2017, 13:32
W miniony wtorek, 23 maja przedstawiciele Gminy Prusice w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów, Żmigród i Spółką Prusice PS Energetyka Odnawialna podpisali umowę partnerską, mającą na celu uczestnictwo w programie pilotażowym Ministerstwa Energii. Program ten ma wypracować metody organizowania Klastrów Energii i finansowania inwestycji w energetykę odnawialną

Udział w pilotażu może doprowadzi do sytuacji, że jako jedni z pierwszych w Polsce otrzymamy duże dotacje z Unii Europejskiej. Gminy uczestniczące w Klastrze mogą otrzymywać dotacje na budowę elektrowni fotowoltaicznych. Dzięki 85% dotacji koszt budowy jest niski. Pozwoli to gminie na uzyskanie szeregu korzyści: radykalne obniżenie wydatków na zakup energii; możliwość zaoferowania tańszej energii mieszkańcom, którzy zainwestują w proekologiczne instalacje grzewcze; możliwość zaoferowania tańszej energii przedsiębiorcom, którzy zainwestują w technologie oszczędzania energii; znaczące obniżenie zanieczyszczenia powietrza z tzw. niskiej emisji, przez wybór i zastosowanie rozwiązań energetycznych opartych na tańszej energii elektrycznej. Porozumienie o powołaniu Klastra energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich ustanowiło tzw. Koordynatora Klastra Energii i będzie nim Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o. o. - spółka z większościowym udziałem Gminy Prusice.

 „Gmina Prusice od 2015 roku realizuje projekt poprawy jakości powietrza oraz niezależności energetycznej. Stawiamy sobie ambitny plan aby do końca 2020 roku całkowita energia, którą zużywamy na potrzeby gminy pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Chcemy być gminą energetycznie dodatnią takie hasło będzie wdrażać w najbliższych latach.   – powiedział Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając, że „na obecną chwilę pozyskano środki na dwa zadania: montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Prusice, jak również na montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice w obrębie Wszemirów. Łącznie pozyskano środki na kwotę blisko 2 mln. zł. Pragnę jednocześnie nadmienić, że Spółka PS Energetyka Odnawialna złożyła wniosek na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Prusice, Oborniki Śl. oraz Malczyce na 180 instalacji paneli fotowoltaicznych na budynki jednorodzinne.  Na dzień dzisiejszy trwają ostateczne rozstrzygnięcia

 Gmina Prusice, która wcześniej podjęła inwestycje w odnawialne źródła energii realizuje obecnie dwa projekty: budowę elektrowni fotowoltaicznej we Wszemirowie o mocy 450 kW oraz budowę siedmiu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej, o łącznej mocy 136 kW. „Te dwa projekty pozwolą na wytworzenie 644 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie co stanowi 50% bio-odnawialnej energii w Gminie Prusice” – podkreślił Burmistrz Igor Bandrowicz.

 Partnerzy rozpoczynając działania, w oparciu o ustawę o odnawialnych źródłach energii, podejmują współpracę międzygminną w dziedzinie zaopatrzenia w energię. Gminy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, jednostki naukowo – badawcze mogą tworzyć KLASTRY ENERGII - porozumienia cywilnoprawne. Klastry sprzedają energie dystrybutorom i pobierają energię z sieci na swoje potrzeby, równoważąc ją płacą jedynie za różnicę. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty wytwarzania energii, ale także obniżyć koszty dystrybucji.

 Obecnie wszystkie Partnerzy Klastra oszacowują swoje potrzeby energetyczne, które pozwolą  odpowiednio zaplanować wielkość i rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznych. Gminy, jak się okazuje, mogą wiele zrobić dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Gminy Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród pokazują jak to robić.

Przeczytaj również o nas: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,21857735,piec-podwroclawskich-gmin-tworza-klaster-czystej-energii.html

 

|